Óvónőt keresünk

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1 fő óvodapedagógus állásra

 

Lelkes, vidám, elhivatott, önálló munkavégzésre ill. csapatmunkára képes munkatársat keresünk, lehetőség szerint (többéves) tapasztalattal rendelkező, gyermekszerető és nevelni tudó (!) óvodapedagógus személyében. Támogató, gyermekcentrikus, a megfelelő hatásköröket biztosító, demokratikus légkör jellemzi a munkakörnyezetet.

A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel és rész- illetve teljes munkaidő is lehet megállapodás kérdése (napi 5,5/7 óra töltendő az intézményben). A munkaidő beosztást szerződéskötéskor egyeztetjük.

Munkabér és egyéb juttatások a pedagógus bértáblánál kedvezőbb mértékben, megállapodás szerint.

A pályázatot kizárólag elektrinikus úton kérjük benyújtani az emodovi@t-online.hu e-mail címre!

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú óvodapedagógus végzettség

  • legalább 2 év szakmai gyakorlat

  • érvényes munkaalkalmassági igazolás

  • büntetlen előélet

A pályázatnál előnyt jelent: angol nyelvtudás, ajánlás előző munkahelyről, zenei képzettség, gyermekjóga oktatói vagy fejlesztő (gyógy)torna tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot és a végzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát. A 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és a munkaalkalmassági igazolást elegendő a munkába lépéskor bemutatni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  folyamatos.
Az állás előreláthatólag 2020. május 1-től tölthető be, de ez is képezheti megbeszélés tárgyát.

A pályázattal kapcsolatban az intézményvezető, Salem Julio Samir ad további tájékoztatást. Elérhetőségek:
Telefon: 061 240 1550 / 0620 951 6662 
E-mail: emodovi@t-online.hu

Kisközösség Óvoda (Pillangó ovi)

Cím 1031 Budapest, Emőd utca 12.
Telefonszám  061/240 1550, 06/20 951 66 62
Email emodovi@t-online.hu
websas.hu