Óvónőt keresünk

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1 fő óvodapedagógus állásra

 

Lelkes, vidám, elhivatott, önálló munkavégzésre ill. csapatmunkára képes munkatársat keresünk, lehetőség szerint (többéves) tapasztalattal rendelkező, gyermekszerető és nevelni tudó (!) óvodapedagógus (vagy felsőfokú végzettségű ped. asszisztens/kisgyermek gondozó) személyében. Támogató, gyermekcentrikus, a megfelelő hatásköröket biztosító, demokratikus légkör jellemzi a munkakörnyezetet.

A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel, rész- vagy teljes munkaidőben (megállapodás szerint). A munkaidő beosztást szerződéskötéskor egyeztetjük.

Munkabér és egyéb juttatások a pedagógus bértáblánál kedvezőbb mértékben, szintén megállapodás szerint.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton kérjük benyújtani az emodovi@t-online.hu e-mail címre!

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú óvodapedagógus/pedagógiai asszisztens végzettség

  • érvényes munkaalkalmassági igazolás

  • büntetlen előélet (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

A pályázatnál előnyt jelent: angol nyelvtudás, többéves szakmai tapasztalat, ajánlás előző munkahelyről, zenei képzettség, tanító vagy fejlesztő pedagógus végzettség/tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot és a végzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát. Az erkölcsi bizonyítványt és a munkaalkalmassági igazolást elegendő a munkába lépéskor bemutatni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje:  folyamatos.
Az állás előreláthatólag 2021. augusztus 23-tól tölthető be, de ez is képezheti megbeszélés tárgyát.

A pályázattal kapcsolatban az intézményvezető, Salem Julio Samir ad további tájékoztatást. Elérhetőségek:
Telefon: 061 240 1550 / 0620 951 6662 
E-mail: emodovi@t-online.hu

Kisközösség Óvoda (Pillangó ovi)

Cím 1031 Budapest, Emőd utca 12.
Telefonszám  061/240 1550, 06/20 951 66 62
Email emodovi@t-online.hu
websas.hu