Óvodai nevelés

Óvodai nevelés

Pedagógus munkacsoportunk fő célja olyan gyermekek nevelése, akikből talpraesett, nyugodt lelkületű, kiegyensúlyozott iskolások válnak. Alapvetően sikerorientált, magabiztos gyerekek nevelése a célunk, akik szükség esetén képesek elviselni a kisebb sikertelenséget és felülkerekednek a kudarc élményén is. Óvodásainkból KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉST TÁMOGATÓ SZEMLÉLETÜNK által olyan felnőttek válhatnak, akik fizikailag, lelkileg és szellemileg egyaránt terhelhetők. Feladataikat divergensen gondolkodva oldják meg, magukban hordozva a magyar polgárság legjobb hagyományait.

hetkoznapok-13.jpg

Célunk, hogy olyan gyermekek ballagjanak tőlünk az iskolába, akik illem és etikett dolgában jártasak, türelemmel és szeretettel fogadják el a másság mindenféle jelenlétét. Hisszük és valljuk, hogy az első 6-7 év meghatározó gyermekeink életében, így nagyon fontos, hogy olyan egészséges életmódra szoktató tevékenységekkel kínáljuk meg őket, mint például a rendszeres úszás egész évben, téli korcsolyázás, a nyári lovaglás és tenisz alapok, judo, angol, pancsolás, levegőzés. Mindez sok-sok szabad játékba (csoportszobaiba és kertibe) ágyazva. A szülőkkel összedugva fejünket egyéni nevelési terv alapján igyekszünk a gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatását előmozdítani.

A nevelők attitűdjén átsugározva érzékeltetjük a keresztény értékeket, melynek alapja Jézus Krisztus következő idézete:

Úgy szeressétek egymást, mint Én titeket (Jn.13)

 

Óvodai nevelés célja

 szulinapok-02.jpgA Pillangó Óvoda nevelési céljai:

 • A gyermekek komplex személyiségének kibontakoztatása.
 • A keresztény erkölcsi értékek megismertetése, érzékeltetése (mint a szeretet, az öröm, az önbizalom, a megbocsátás).
 • Az egészséges életmódra nevelés.

A nevelés alapja a személyiségközpontúság – szeretetteljes légkörben, az életkornak leginkább megfelelő tevékenységi formák gyakorlása közben tudatosan biztosítani a gyermekek egyéni képességeik szerinti fejlődését, fejlesztését.

Célunk, hogy a gyermeki személyiséget a tisztelet és a megbecsülés övezze. Az óvoda a családdal együtt, összhangban, azt kiegészítve vállalja a gyermekek nevelését olyan polgári értékek közvetítésével, amelyek korszaktól függetlenül mindig is fontosak voltak..

Az óvoda funkciói:

 • Óvó-védő,
 • Szocializáló,
 • Nevelő és személyiségfejlesztő funkció.

Az óvoda feladatai:

 • Az egészséges életmód kialakítása.
 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése és a szocializáció biztosítása.
 • Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása.

Az egészséges életmód kialakításának területei

Helyes életritmus: a szülők véleménye alapján, az otthoni napirendhez viszonyítva alakítjuk ki évente a napirendet úgy, hogy

 • minden gyermeknek elegendő ideje legyen a szükségletei kielégítésére,
 • nyugalom, derű, optimizmus hassa át a tevékenységeket,
 • ne okozzon túlterheltséget a napirend megvalósítása,
 • ha kell, a gyermekek érdekében rugalmasan kezeljük a napirendet.

Helyes táplálkozás: az óvodai étkezések az otthoni étkezési szokások figyelembe vételével valósulnak meg. Az igényeket a szülők közlik az óvónőkkel, melyek beépítése és megtartása az óvoda dolgozóinak feladata. Az étkezési szokások kialakítása érdekében fontos:

 • az eszközhasználat megtanítása,
 • az asztalnál ülés, a tisztán étkezés normáinak kialakítása,
 • az étkezés közbeni viselkedési normák megismertetése,
 • a különböző ételek megismertetése, megszerettetése,
 • a nyugodt étkezés körülményeinek biztosítása.

hetkoznapok-04.jpgTestápolás: az egyéni igények és szükségletek teljes figyelembe vételével történik, a szükséges idő és tárgyi feltételek biztosításával, egyéni fejlesztő feladatokkal, személyre szóló ellenőrzéssel és értékeléssel. A helyes testápolás kialakítása a következő területeken valósul meg:

 • kézmosás, arcmosás,
 • WC használat,
 • hajápolás,
 • fogmosás,
 • orrfújás.

Öltözködés: az öltözködési szokások kialakítása az önállóság fokozatos növelésével történik, szem előtt tartva az óvoda klímájának jellemzőit és az időjárási viszonyokat. Szempontok:

 • A gyermek fokozatos önállóságra nevelése.
 • Az öltözködési technikák megtanítása, begyakoroltatása.
 • Személyre szóló ellenőrzés.


Testedzés: a lehető legtöbb szabad levegőn való tartózkodás és a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás biztosítása. Ennek területei:

 • ha az időjárás engedi, játék a kertben, sok mozgással,
 • hetente egyszer zenés torna,
 • hetente egyszer judo edzés,
 • nyáron a vízhez szoktatás az ovikertben megvalósítható (kis medencében),
 • egész évben úszómester bevonásával heti egy uszodai nap,
 • ősztől tavaszig hetente egyszer korcsolyázás vagy síelés,
 • tavasztól őszig „A” héten lovaglás, „B” héten tenisz.

outdoor-22.jpg

Pihenés, alvás: a gyermek saját alvásigénye határozza meg a pihenés idejét. A nagyobb gyermekek, akik már nem igénylik a délutáni alvást – a szülővel történt megbeszélés szerint – a pihenő ideje alatt csendben játszhatnak, illetve foglalkozáson vehetnek részt.

Óvodai szocializáció

Beszoktatás: a fokozatos „leválás” a szülőtől (ami igazából nem elszakadást, hanem a kapcsolat átlényegülését jelenti) a gyermeki és a szülői igényeknek megfelelően valósul meg az óvodában. Az új környezet megismerése és elfogadása a szülő, a gyermek és a pedagógus közös megegyezésén keresztül érvényesül, azaz rugalmasan, "testreszabva" történik.

A szocializációt tulajdonképpen az együttes tevékenységek hangulata motorizálja: a kortársakkal, illetve a felnőttekkel való közös játékok és foglalkozások során kialakul a gyermekek közösséghez való kötődése, melyet az óvodapedagógusok a gyermek fejlődésével összhangban alakítanak.

 

Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.

Jókai Mór

Kisközösség Óvoda (Pillangó ovi)

Cím 1031 Budapest, Emőd utca 12.
Telefonszám  061/240 1550, 06/20 951 66 62
Email emodovi@t-online.hu
websas.hu